Posted on

ความแตกต่างระหว่างอาหารปั่นผสม อาหารสายยาง และอาหารทางการแพทย์

ความแตกต่างระหว่างอาหารปั่นผสม อาหารสายยาง และอาหารทางการแพทย์ อาหารสำหรับผู้ป่วย หลายคนคงทราบดีว่า ต้องระมัดระวังในเรื่องของสารอาหารให้มากเป็นพิเศษ เนื่องจากผู้ป่วยมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างจากคนทั่วไป ผู้ป่วยบางคนมีความสามารถในการรับประทานอาหารลดลง จึงจำเป็นที่ต้องให้อาหารทางสายยาง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเกิดภาวะขาดสารอาหาร จากการรับประทานอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย Continue reading ความแตกต่างระหว่างอาหารปั่นผสม อาหารสายยาง และอาหารทางการแพทย์

Posted on

สำรวจตัวเลือก อาหารสุขภาพ กินต้านหวัด

สำรวจตัวเลือก อาหารสุขภาพ กินต้านหวัด ยาใช้แค่เวลารักษาโรค แต่อาหารการกินและการออกกำลังกาย จะเป็นเกราะป้องกันการเกิดอาการป่วยได้เป็นอย่างดี ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยน ทำให้หลายคนมีอาการเป็นหวัด คัดจมูกกันอยู่บ่อยๆ หลายคนหาทางออกให้กับอาการเหล่านั้นโดยการกินยาเพื่อระงับอาการ แต่หากร่างกายได้รับยาในปริมาณที่มากเกินไปย่อมไม่ดีต่อสุขภาพแน่ เราเลยนำวิธีแก้หวัดด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างการเลือกกินต้านโรคมาฝากกัน Continue reading สำรวจตัวเลือก อาหารสุขภาพ กินต้านหวัด

Posted on

อาหารสายยาง อาหารปั่น มีสูตรเฉพาะ เพื่อให้เหมาะกับ ผู้ป่วยแต่ละประเภท !

อาหารสายยาง อาหารปั่น มีสูตรเฉพาะ เพื่อให้เหมาะกับ ผู้ป่วยแต่ละประเภท ! อาหารถือเป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์ทุกคน และการรับประทานอาหารนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของโรคภัยไข้เจ็บมากมาย ทางเราจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการนำอาหารปั่นผสมออกมาจำหน่าย และต้องถูกต้องตามหลักการรักษาของผู้ป่วยแต่ละประเภท Continue reading อาหารสายยาง อาหารปั่น มีสูตรเฉพาะ เพื่อให้เหมาะกับ ผู้ป่วยแต่ละประเภท !